Platforma informacyjno - edukacyjna


Element kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji


Ściągnij na telefon aplikację mobilną prezentującą wyniki modelowania jakości powietrza:


pobierz z Google Play
Luma logo

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze

2019-10-17

Miasto Bydgoszcz przyznaje właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym lub osobom fizycznym które posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na inwestycje w zakresie wymiany źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze, jednak nie więcej niż 5 000 złotych na jeden lokal mieszkalny bądź budynek jednorodzinny usytuowany na terenie miasta.

W przypadku kompleksowego podłączenia budynku wielorodzinnego do niskoemisyjnego urządzenia grzewczego, przysługuje dodatkowa dotacja od 1 000 – 3 000 złotych w zależności od zastosowanego źródła ciepła.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną należy składać do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w następujących terminach:

  • dla inwestycji realizowanych w lokalach mieszkalnych bądź budynkach jednorodzinnych – od 2 stycznia do 31 października roku budżetowego w którym dotacja miałaby nastąić,
  • dla inwestycji realizowanych kompleksowo w budynkach wielorodzinnych - od 15 listopada do 31 grudnia roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj:

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/srodowisko/powietrze/likwidacja-piecow-weglowych-uchwala-niska-emisja/