Platforma informacyjno - edukacyjna


Element kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji


Ściągnij na telefon aplikację mobilną prezentującą wyniki modelowania jakości powietrza:


pobierz z Google Play
Luma logo

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze

2018-11-13

Miasto Bydgoszcz przyznaje właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną należy składać do Urzędu Miasta Bydgoszczy nie później niż do 31 października roku budżetowego, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj:

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/srodowisko/powietrze/likwidacja-piecow-weglowych-dofinansowanie-z-budzetu-miasta